Podłączenie ograniczników przepięć

Montaż ograniczników przepięć jest przede wszystkim czynnością prewencyjną mająca zapobiegać potencjalnym szkodom. Pozornie niemałe koszty tych zabezpieczeń bywają jedynie ułamkiem procenta ceny zakupu elementów wyposażenia, których chronią i kwota pomijalną. w stosunku do potencjalnych szkód spowodowanych brakiem zasilania i zniszczeniem wyposażenia technologicznego. Niezabezpieczone sieci dystrybucyjne, sieci komputerowe i sieci danych zawsze stanowią znaczne ryzyko dla użytkowników. 

Jednobiegunowy schemat zabezpieczenia z zaznaczonym odcinkiem przewodów a i przewodów b


Schemat sieci uziemiającej transformatora


Podłączenie ograniczników do transformatora

Podłączenie ogranicznika: (a) poprawne podłączenie (b) niepoprawne połączenie