Urządzenia pomiarowe G-Tester


Przenośny przyrząd pomiarowy

do pomiaru SPD i GDT 

Prosty, przenośny przyrząd diagnostyczny przeznaczony do szybkiego kontrolowania komponentów ochrony przeciwprzepięciowej (SPD) zawierających w swej konstrukcji warystory z tlenków metali lub odgromniki gazowe (GDT).

Przyrząd umożliwia kontrolę:

a) Wartości tzw. napięcia charakterystycznego warystora UV przy 1 mA [V] dla SPD do 1000 V na bazie warystorów.

b) Poziom napięcia zapłonu prądu stałego Uvdc [V] w przypadku SPD do 1000 V zawierających odgromniki.

c) Wartość oporności izolacji Riso (od 25 V DC do 1000 V DC)

Oporność izolacyjnay
Zakres pomiarowy, nominalny zakres pomiarowy 0,100 MΩ ÷ 1,999 GΩ (U = 25 V ÷ 99 V)
0,100 MΩ ÷ 3,999 GΩ (U = 100 V ÷ 249 V)
0,100 MΩ ÷ 9,999 GΩ (U = 250 V ÷ 1000 V)
Rozdzielczość 0,001 MΩ / 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 0,001 GΩ
Błąd podstawowy pomiaru ±   (2% z MH + 10 D)* (R < 1 GΩ)
     ± (4% z MH + 15 D)* (R ³ 1 GΩ)

Błąd roboczy pomiaru
± (3% z MH + 20 D)* (R < 1 GΩ)
± (5% z MH + 25 D)* (R ³ 1 GΩ)
Znamionowy prąd pomiarowy ≥ 1 mA
Natężenie prądu zwarciowego < 3 mA
Automatyczne rozładowanie obiektu mierzonego tak
Napięcie z obwodu prądu stałego i zmiennego (rzeczywista, efektywna wartość TRMS)
Zakres pomiarowy UIn 0 V ÷ 600 V DC/AC (45 Hz ÷ 65 Hz)
Rozdzielczość 1 V
Błąd podstawowy pomiaru ± (2% z MH + 2 D)*
Błąd roboczy pomiaru ± (3% z MH + 3 D)*
Ochrony przeciwprzepięciowe
Zakres pomiarowy 40 V ÷ 1050 V
Rozdzielczość 1 V
Błąd podstawowy pomiaru ± (2% z MH + 2 D)*
Błąd roboczy pomiaru ± (3% z MH + 3 D)*
Zasada pomiaru wzrost napięcia z pomiarem tzw. punktu miliamperowego
Ogólne
Zasilanie 4 szt. baterii AAA (LR03) 1,5 V
lub akumulator NiMH 1,2 V
Wyświetlacz OLED, kolorowy, graficzny
Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Kategoria przepięciowa CAT III / 300 V lub CAT II / 600 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Stopień ochrony IP43
Wymiary 260 x 70 x 40 mm
Ciężar 0,36 kg
Numer katalogowy 99000
- MH oznacza   wartość zmierzoną, natomiast D oznacza cyfrę

Opis przycisku:

1) Ѻ - Przycisk służący do włączania (1x) lub wyłączania (2x) przyrządu. Jeśli Przyrząd jest włączony, krótkie naciśnięcie tego przycisku włączy (lub wyłączy) oświetlenie diodą LED umieszczoną na przedzie przyrządu.

2) Riso/Uspd - Przycisk wyboru trybu pomiarowego
Tryb Riso - w tym trybie należy wstępnie ustawić żądaną wartość maks. napięcia pomiarowego za pomocą przycisków ↓↑UTEST (można ustawić wstępnie 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 V). Po włączeniu pomiaru za pomocą przycisku START w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się wartość zmierzona Riso. 

Tryb SPD - w tym trybie, po włączeniu pomiaru przyciskiem START, przebiega testowanie podłączonego elementu nieliniowego prądu stałego prądem o natężeniu 1 mA. Jeśli elementem poddawanym pomiarowi jest warystor z tlenków metali, na wyświetlaczu pojawi się wartość punktu miliamperowego UV przy prądzie o wartości 1 mA [V]. Jeśli natomiast elementem poddawanym pomiarowi jest odgromnik gazowy (GDT), na wyświetlaczu pojawi się wartość jego jednokierunkowego napięcia zapłonu Uvdc [V].

3) FUNC - Przycisk umożliwiający w trybie USPD ustawianie poziomu minimalnego (DCmin) lub maksymalnego (DCmax) punktu miliamperowego UV (wyrażonego w voltach) do tzw. pomiarów powtarzanych SPD tego samego typu. Żądane wartości tych poziomów ustawia się za pomocą przycisków ↓↑ UTEST. 

Uwaga: Jeśli poziom DCmax i DCmin ustawiono poprawnie, wynik testu SPD pojawi się na wyświetlaczu w formie tekstu .... TEST OK.... lub TEST 
x.TEST x.

Szczegółową instrukcję obsługi przyrządu G-TESTER znaleźć można na www.acervoltage.cz/en.

Potrzebujesz więcej informacji?