Kontrola ta zalecana jest przede wszystkim:

Zalecenia dotyczące konserwacji i kontroli ograniczników ZnO zostały kompleksowo wy specyfikowane w normie ČSN EN 62305‑4 wyd.2: 2011, gdzie kontrola ta została podzielona na wizualną lub pełną rewizję, która obejmuje również istotne pomiary wielkości elektrycznych.

Kontrola ta zalecana jest przede wszystkim:  

  • po jakichkolwiek zmianach elementów ochronnych w systemie danej instalacji
  • okresowo, co najmniej 1x w roku
  • po bezpośrednim uderzeniu pioruna w budynek
  • przy stwierdzonym uszkodzeniu urządzenia w wyniku przepięcia