Ograniczniki niskiego napięcia P*G


OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA
P60G, P120G (VLD-F)

do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków

TYP 1 VLD­‑F

P60G, P120G - onowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122- 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej.


ODGROMNIK WYPEŁNIONY GAZEM
P600G

do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków

P600G - jest odgromnikiem gazowym przeznaczonym do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z normami z serii ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo.

OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA
P60GI, P120GI (VLD-F)

do użytku wewnątrz budynków
do użytku wewnątrz budynków


TYP 1 VLD­‑F

P60GI, P120GI - nowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122- 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej.


ODGROMNIK WYPEŁNIONY GAZEM
P600GI

do użytku wewnątrz budynków
do użytku wewnątrz budynków


P600GI - jest odgromnikiem gazowym przeznaczonym do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z normami z serii ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo.

OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA
P250G, P400G (VLD-F)

do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków

TYP 1 VLD­‑F

P250G, P400G - nowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122- 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej.


OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA
P250GI, P400GI (VLD-F)

do użytku wewnątrz budynków
do użytku wewnątrz budynków


TYP 1 VLD­‑F

P250GI, P400GI - nowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122- 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej.


Potrzebujesz więcej informacji?