Ograniczniki niskiego napięcia P60G i P120G


P60G, P120G

VLD-F

do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków

nowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122‑ 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej. Ogranicznik ma wysoką oporność wewnętrzną, jeśli występuje na nim napięcie mniejsze niż jego określona wartość znamionowa UV DC, a przewodzi, kiedy ten poziom zostaje przekroczony. W razie awarii wynikającej z połączenia pomiędzy częścią pod napięciem sieci trakcyjnej zasilającej i elementem przewodzącym nieumyślnie połączonym z obwodem powrotnym, ogranicznik chroni przed napięciem dotykowym ponieważ przewodzi i powoduje wyłączenie zasilania. Zgodnie z normą ČSN EN 50122‑1 wyd.2: 2011 ten typ ogranicznika jest polecany przede wszystkim do podłączenia pomiędzy częścią chronioną i siecią powrotną linii trakcyjnych lub w obszarze odbieraka prądu, które mogą być w kontakcie z przewodem, lub uszkodzonym odbierakiem prądu; ponadto - na nośnych konstrukcjach masztu, które mogą być pod napięciem w następstwie awarii izolacji. Po ponownym spadku napięcia doprowadzonego poniżej określonej wartości jego poziomu znamionowego, ogranicznik powraca do stanu nieprzewodzącego.

Oznaczenie P60G P120G
Klasyfikacja zgodnie z ČSN EN 50122-1 wyd.2: 2011 i ČSN EN 61643-11 wyd.2: 2013 Typ 1 (VLD-F) / Typ 1
Napięcia łuku elektrycznego prądu stałego UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %
Obciążenie gwarantowane:
5 operacji 50 Hz, 1 s 100 Arms
1 operacja 50 Hz, 0,5 s 200 Arms
1 operacja 50 Hz, 0,25 s, maks. obciążenie 4 kArms
20 operacji 8/20 μs1) In 100 kA
3 operacje 10/350 μs Iimp 50 kA
Napięcie przeskoku przy impulsie przy 1 kV/μsec Ures < 700 V < 800 V
Poziom ochrony przy Iimp= 50 kA2) Up < 500 V
Test funkcjonalności modułu sprzętowego fail-safe 50 Hz, 120 sec 100 Arms
Oporność izolacyjna Riso > 2 GΩ przy 25 VDC > 2 GΩ przy 50 VDC
Czas odpowiedzi2) < 20 nsec
Stopień ochrony IP65
Temperatura pracy - 40 °C ÷ + 90 °C
Wysokość całkowita wraz z podstawą h 180 mm
Ciężar około 700 g
Obudowa kauczuk silikonowy
Numer katalogowy 50800 50801
1) Riso>107 Ω po zakończeniu sekwencji obciążeń
2) Wartość typowa
Część funkcyjną P60G (P120G) stanowi specjalny wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na 3 po sobie następujące udary piorunowe po 50 kA (10/350). Komora robocza wbudowanego odgromnika jest wyposażona w dopracowane technicznie zabezpieczenie sprzętowe, tzw. moduł fail‑safe, który zapewnia - w przypadku jej długotrwałego przeciążenia prądem powyżej 500 A DC (AC) - automatyczne przejście w tryb zwarcia (stan ten jest nieodwracalny). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie ogranicznika na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz). Zaleca się pozycję montażową pionową, wspornikiem do góry. Ogranicznik może zostać aktywowany prądem udarowym ewentualnie prądem przepływającym w wyniku zetknięcia się chronionej konstrukcji metalowej z zerwanym przewodem trakcyjnym. W takim przypadku powstaje między tymi częściami różnica potencjałów powyżej 60 V (dotyczy P60G) lub 120 V (dotyczy P120G). Wbudowany odgromnik niezwłocznie zadziała (czas odpowiedzi to zwykle 20 ns) i na okres przejściowy połączy w sposób przewodzący obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P60G (P120G) wynosi 0,001÷0,002 Ω). Czas trwania tego przejściowego zjawiska kończy się samoczynnie przez wyrównanie potencjału między chronioną konstrukcją, a siecią powrotną, kiedy dojdzie do samoczynnego wyłączenia odgromnika w następstwie wymiany zawartości gazowej.