Ograniczniki niskiego napięcia P60G i P120G


P60G, P120G

VLD-F

do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków

nowe typy ograniczników niskiego napięcia, Typ 1 VLD-F spełniające wymagania normy ČSN EN 50122‑ 1 wyd.2: 2011, przeznaczone do ochrony nie będących normalnie pod napięciem, elementów metalowych zasilania urządzeń trakcji kolejowej napięciem stałym lub zmiennym. Wykorzystywane są do skutecznej ochrony osób, które mogą mieć kontakt z tymi częściami podczas uderzenia pioruna lub w razie awarii sieci trakcyjnej. Ogranicznik ma wysoką oporność wewnętrzną, jeśli występuje na nim napięcie mniejsze niż jego określona wartość znamionowa UV DC, a przewodzi, kiedy ten poziom zostaje przekroczony. W razie awarii wynikającej z połączenia pomiędzy częścią pod napięciem sieci trakcyjnej zasilającej i elementem przewodzącym nieumyślnie połączonym z obwodem powrotnym, ogranicznik chroni przed napięciem dotykowym ponieważ przewodzi i powoduje wyłączenie zasilania. Zgodnie z normą ČSN EN 50122‑1 wyd.2: 2011 ten typ ogranicznika jest polecany przede wszystkim do podłączenia pomiędzy częścią chronioną i siecią powrotną linii trakcyjnych lub w obszarze odbieraka prądu, które mogą być w kontakcie z przewodem, lub uszkodzonym odbierakiem prądu; ponadto - na nośnych konstrukcjach masztu, które mogą być pod napięciem w następstwie awarii izolacji. Po ponownym spadku napięcia doprowadzonego poniżej określonej wartości jego poziomu znamionowego, ogranicznik powraca do stanu nieprzewodzącego.

Označení P60G P120G
Klasifikace dle ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011
a ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013
Typ 1 (VLD-F) / Typ 1
Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %
Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec 100 Arms
1 operace 50 Hz, 0,5 sec 200 Arms
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení 4 kArms
20 operací 8/20 µsec1) In 100 kA
3 operace 10/350 µsec Iimp 50 kA
Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/µsec Ures < 700 V < 800 V
Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 500 V
Test funkčnosti fail-safe hardware 50 Hz, 120 sec 100   Arms
Izolační odpor Riso > 2 GΩ při 25 VDC > 2 GΩ při 50 VDC
Doba odezvy2) < 20 nsec
Krytí IP65
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 90 °C
Celková výška včetně konzoly h 180 mm
Hmotnost cca 700 g
Zapouzdření silikonový kaučuk
Katalogové číslo 50800 50801
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota
Część funkcyjną P60G (P120G) stanowi specjalny wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na 3 po sobie następujące udary piorunowe po 50 kA (10/350). Komora robocza wbudowanego odgromnika jest wyposażona w dopracowane technicznie zabezpieczenie sprzętowe, tzw. moduł fail‑safe, który zapewnia - w przypadku jej długotrwałego przeciążenia prądem powyżej 500 A DC (AC) - automatyczne przejście w tryb zwarcia (stan ten jest nieodwracalny). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie ogranicznika na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz). Zaleca się pozycję montażową pionową, wspornikiem do góry. Ogranicznik może zostać aktywowany prądem udarowym ewentualnie prądem przepływającym w wyniku zetknięcia się chronionej konstrukcji metalowej z zerwanym przewodem trakcyjnym. W takim przypadku powstaje między tymi częściami różnica potencjałów powyżej 60 V (dotyczy P60G) lub 120 V (dotyczy P120G). Wbudowany odgromnik niezwłocznie zadziała (czas odpowiedzi to zwykle 20 ns) i na okres przejściowy połączy w sposób przewodzący obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P60G (P120G) wynosi 0,001÷0,002 Ω). Czas trwania tego przejściowego zjawiska kończy się samoczynnie przez wyrównanie potencjału między chronioną konstrukcją, a siecią powrotną, kiedy dojdzie do samoczynnego wyłączenia odgromnika w następstwie wymiany zawartości gazowej.