Zdjęcia z instalacji 


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH AC

ochrona sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia, transformatorów, aparatury łączeniowej i sieci kablowych WN.


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH DC

ochrona sieci trakcyjnych prądu stałego, ochrona pojazdów trakcyjnych i urządzeń w sieciach DC.


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH AC

ochrona przewodów napowietrznych NN, przyłączy domowych, rozdzielnic transformatorów dystrybucyjnych itp.


OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA DO POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SIECIACH DC

ochrona dotykowa elementów konstrukcji metalowych niebędących pod napięciem w trakcyjnych sieciach zasilających DC.