Ograniczniki niskiego napięcia P60GI a P120GI


P60GI, P120GI

VLD-F

do użytku wewnątrz budynków

odgromnik gazowy przeznaczony do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo. W przypadku, gdy pomiędzy tymi częściami wystąpi różnica potencjału przekraczająca 600 V, odgromnik zadziała i na pewien czas połączy przewodząco obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P600G wynosi 0,001÷0,002 W). P600GI można montować zarówno wewnątrz budynków i jak i na zewnątrz, a także w miejscach wilgotnych lub pomieszczeniach podziemnych. Część funkcyjną P600G stanowi specjalny, wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na prąd piorunowy o wartości 100 kA (10/350). Do wykonania zewnętrznej obudowy wykorzystano jasnoniebieski kauczuk silikonowy, który jest hydrofobowy i odznacza się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Konsola montażowa, śruby mocujące i nakrętki są ze stali nierdzewnej odpowiedniej do podłączenia przewodu o przekroju 16-50 mm2 Fe (Cu). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie P600G na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz).

Oznaczenie P60GI P120GI
Klasyfikacja zgodnie z ČSN EN 50122-1 wyd.2: 2011 i ČSN EN 61643-11 wyd.2:2013 Typ 1 (VLD-F) / Typ 1
Napięcia łuku elektrycznego prądu stałego UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %
Obciążenie gwarantowane:
5 operacji 50 Hz, 1 s 100 Arms
1 operacja 50 Hz, 0,5 s 200 Arms
1 operacja 50 Hz, 0,25 s, maks. obciążenie 4 kArms
20 operacji 8/20 μs1) In 100 kA
3 operacje 10/350 μs Iimp 50 kA
Napięcie przeskoku przy impulsie przy 1 kV/μsec Ures < 700 V < 800 V
Poziom ochrony przy Iimp= 50 kA2) Up < 500 V
Test funkcjonalności modułu sprzętowego fail-safe 50 Hz, 120 sec 100   Arms
Oporność izolacyjna Riso > 2 GΩ przy 25 VDC > 2 GΩ przy 50 VDC
Czas odpowiedzi2) < 20 nsec
Stopień ochrony IP62
Temperatura pracy - 40 °C ÷ + 90 °C
Wysokość całkowita wraz z podstawą h 180 mm
Ciężar około 580 g
Obudowa kauczuk silikonowy
Numer katalogowy 50800/I 50801/I
1) Riso>107 Ω po zakończeniu sekwencji obciążeń
2) Wartość typowa
Część funkcyjną P60GI (P120GI) stanowi specjalny wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na 3 po sobie następujące udary piorunowe po 50 kA (10/350). Komora robocza wbudowanego odgromnika jest wyposażona w dopracowane technicznie zabezpieczenie sprzętowe, tzw. moduł fail‑safe, który zapewnia - w przypadku jej długotrwałego przeciążenia prądem powyżej 500 A DC (AC) - automatyczne przejście w tryb zwarcia (stan ten jest nieodwracalny). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie ogranicznika na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz). Zaleca się pozycję montażową pionową, wspornikiem do góry. Ogranicznik może zostać aktywowany prądem udarowym ewentualnie prądem przepływającym w wyniku zetknięcia się chronionej konstrukcji metalowej z zerwanym przewodem trakcyjnym. W takim przypadku powstaje między tymi częściami różnica potencjałów powyżej 60 V (dotyczy P60GI) lub 120 V (dotyczy P120GI). Wbudowany odgromnik niezwłocznie zadziała (czas odpowiedzi to zwykle 20 ns) i na okres przejściowy połączy w sposób przewodzący obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P60GI (P120GI) wynosi 0,001÷0,002 Ω). Czas trwania tego przejściowego zjawiska kończy się samoczynnie przez wyrównanie potencjału między chronioną konstrukcją, a siecią powrotną, kiedy dojdzie do samoczynnego wyłączenia odgromnika w następstwie wymiany zawartości gazowej.