Ograniczniki niskiego napięcia P60GI a P120GI


P60GI, P120GI

VLD-F

do użytku wewnątrz budynków

odgromnik gazowy przeznaczony do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo. W przypadku, gdy pomiędzy tymi częściami wystąpi różnica potencjału przekraczająca 600 V, odgromnik zadziała i na pewien czas połączy przewodząco obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P600G wynosi 0,001÷0,002 W). P600GI można montować zarówno wewnątrz budynków i jak i na zewnątrz, a także w miejscach wilgotnych lub pomieszczeniach podziemnych. Część funkcyjną P600G stanowi specjalny, wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na prąd piorunowy o wartości 100 kA (10/350). Do wykonania zewnętrznej obudowy wykorzystano jasnoniebieski kauczuk silikonowy, który jest hydrofobowy i odznacza się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Konsola montażowa, śruby mocujące i nakrętki są ze stali nierdzewnej odpowiedniej do podłączenia przewodu o przekroju 16-50 mm2 Fe (Cu). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie P600G na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz).

Označení P60GI P120GI
Klasifikace dle ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 a ČSN EN 61643-11   ed.2: 2013 Typ   1 (VLD-F) / Typ 1
Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %
Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec 100 Arms
1 operace 50 Hz, 0,5 sec 200 Arms
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení 4 kArms
20 operací 8/20 µsec1) In 100 kA
3 operace 10/350 µsec Iimp 50 kA
Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/µsec Ures < 700 V < 800 V
Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 500 V
Test funkčnosti fail-safe hardware 50 Hz, 120 sec 100 Arms
Izolační odpor Riso > 2 GΩ při 25 VDC > 2 GΩ při 50 VDC
Doba odezvy2) < 20 nsec
Krytí IP62
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 90 °C
Celková výška včetně konzoly h 180 mm
Hmotnost cca 580 g
Zapouzdření silikonový kaučuk
Katalogové číslo 50800/I 50801/I
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota
Część funkcyjną P60GI (P120GI) stanowi specjalny wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na 3 po sobie następujące udary piorunowe po 50 kA (10/350). Komora robocza wbudowanego odgromnika jest wyposażona w dopracowane technicznie zabezpieczenie sprzętowe, tzw. moduł fail‑safe, który zapewnia - w przypadku jej długotrwałego przeciążenia prądem powyżej 500 A DC (AC) - automatyczne przejście w tryb zwarcia (stan ten jest nieodwracalny). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie ogranicznika na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz). Zaleca się pozycję montażową pionową, wspornikiem do góry. Ogranicznik może zostać aktywowany prądem udarowym ewentualnie prądem przepływającym w wyniku zetknięcia się chronionej konstrukcji metalowej z zerwanym przewodem trakcyjnym. W takim przypadku powstaje między tymi częściami różnica potencjałów powyżej 60 V (dotyczy P60GI) lub 120 V (dotyczy P120GI). Wbudowany odgromnik niezwłocznie zadziała (czas odpowiedzi to zwykle 20 ns) i na okres przejściowy połączy w sposób przewodzący obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P60GI (P120GI) wynosi 0,001÷0,002 Ω). Czas trwania tego przejściowego zjawiska kończy się samoczynnie przez wyrównanie potencjału między chronioną konstrukcją, a siecią powrotną, kiedy dojdzie do samoczynnego wyłączenia odgromnika w następstwie wymiany zawartości gazowej.