Odgromnik wypełniony gazem P600GI


P600GI

do użytku wewnątrz budynków

P600GI - odgromnik gazowy przeznaczony do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo. W przypadku, gdy pomiędzy tymi częściami wystąpi różnica potencjału przekraczająca 600 V, odgromnik zadziała i na pewien czas połączy przewodząco obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P600G wynosi 0,001÷0,002 W). P600GI można montować zarówno wewnątrz budynków i jak i na zewnątrz, a także w miejscach wilgotnych lub pomieszczeniach podziemnych. Część funkcyjną P600G stanowi specjalny, wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na prąd piorunowy o wartości 100 kA (10/350). Do wykonania zewnętrznej obudowy wykorzystano jasnoniebieski kauczuk silikonowy, który jest hydrofobowy i odznacza się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Konsola montażowa, śruby mocujące i nakrętki są ze stali nierdzewnej odpowiedniej do podłączenia przewodu o przekroju 16-50 mm2 Fe (Cu). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie P600G na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz).

Označení P600GI
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013
a IEC 61643-11
Typ 1
Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 600 V ÷ 1000 V
Max. trvalé pracovní napětí 50 Hz Uc 255 Vrms
Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350) Iimp 100 kA
- náboj Q 50 Asec
- specifická energie Ω/R 2500 kJ/Ω
Zhášecí následný proud při Uc Ifi 100 Arms
Ochranná úroveň při při Iimp 1) Up < 1 kV
DC výbojový proud, 1 operace 400 A/0,5 sec
AC výbojový proud při 1200 Vrms (TOV)2), 1 operace 300 Arms/0,2 sec
Doba odezvy1) tA < 20 ns
Izolační odpor při 100 VDC Riso > 1 GΩ
Krytí IP62
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 90 °C
Celková výška včetně konzoly h 187 mm
Hmotnost m cca 620 g
Zapouzdření silikonový kaučuk
Životnost min. 100 000 hod.
Katalogové číslo 50802/I
1) Typická hodnota
2) TOV – Temporary over voltage

Výhody

• Výrobek P600GI je bezúdržbový, má velmi malou reakční dobu (20nsec), vysokou hodnotu izolačního odporu (>1GΩ), vysokou ochrannou schopnost a je odolný vůči hrubému zacházení, kyselému dešti i mechanickému poškození.

K provádění diagnostiky je doporučováno použití měřícího přístroje G - TESTER (dodavatel ACER VOLTAGE s. r. o.). Tento přístroj umožňuje kontrolovat jednak stejnosměrné zapalovací napětí vestavěné bleskojistky (UVDC) , dále pak hodnotu izolačního odporu Rizol (od 25 VDC až do 1000 VDC).