Odgromnik wypełniony gazem P600GI


P600GI

do użytku wewnątrz budynków

P600GI - odgromnik gazowy przeznaczony do wyrównywania potencjałów na komponentach instalacyjnych budynków lub podzespołów technologicznych, które nie są wzajemnie połączone galwanicznie (zgodnie z ČSN EN 62305 wyd.2). Zalecane są przede wszystkim do ochrony kołnierzy izolowanych i izolowanych połączeń gwintowych elementów rurociągów procesów przemysłowych chronionych katodowo. W przypadku, gdy pomiędzy tymi częściami wystąpi różnica potencjału przekraczająca 600 V, odgromnik zadziała i na pewien czas połączy przewodząco obie części (typowa wartość oporności wewnętrznej zadziałania odgromnika P600G wynosi 0,001÷0,002 W). P600GI można montować zarówno wewnątrz budynków i jak i na zewnątrz, a także w miejscach wilgotnych lub pomieszczeniach podziemnych. Część funkcyjną P600G stanowi specjalny, wypełniony gazem odgromnik ze skróconym czasem odpowiedzi 20 ns, zwymiarowany na prąd piorunowy o wartości 100 kA (10/350). Do wykonania zewnętrznej obudowy wykorzystano jasnoniebieski kauczuk silikonowy, który jest hydrofobowy i odznacza się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Konsola montażowa, śruby mocujące i nakrętki są ze stali nierdzewnej odpowiedniej do podłączenia przewodu o przekroju 16-50 mm2 Fe (Cu). Produkt jest dostarczany w zestawie ze zintegrowanym wspornikiem, umożliwiającym bezpośrednie zamontowanie P600G na chronionej metalowej konstrukcji (słup, ściana lub kołnierz).

Oznaczenie P600GI
Klasyfikacja zgodnie z ČSN EN 61643-11 wyd.2: 2013 i IEC 61643-11 Typ 1
Napięcia łuku elektrycznego prądu stałego UVDC 600 V ÷ 1000 V
Maks. napięcie ciągłe pracy 50 Hz Uc 255 Vrms
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika (8/20) In 100 kA
Impuls prądu udarowego (10/350) Iimp 100 kA
- ładunek Q 50 Asec
- energia właściwa W/R 2500 kJ/Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego przy Uc Ifi 100 Arms
Poziom ochrony przy przy Iimp 1) Up < 1 kV
Prąd wyładowczy ogranicznika przepięć prądu stałego, 1 operacja 400 A/0,5 sec
Prąd wyładowczy ogranicznika AC przy 1200 Vrms (TOV) 2), 1 operacja 300 Arms/0,2 sec
Czas odpowiedzi 1) tA < 20 ns
Oporność izolacyjna przy 100 VDC Riso > 1 GΩ
Stopień ochrony IP62
Temperatura pracy - 40 °C ÷ +   90 °C
Wysokość całkowita wraz z podstawą h 187 mm
Ciężar m około 620 g
Obudowa kauczuk silikonowy
Żywotność min. 100 000 h
Numer katalogowy 50802/I
1) Wartość typowa
2) TOV – Temporary over voltage