Ograniczniki przepięć SPB */10 PP **


SPB */10 PP ** 

na płaskie szyny 

SPB */10 PP* - ochronnik przepięciowy na szyny płaskie do szaf rozdzielczych zgodnych z normą ČSN EN 61643‑11 wyd.2: 2013 ze znamionowym prądem wyładowczym ogranicznika 10 kA i najwyższym napięciem eksploatacyjnym ciągłym Uc = 280 V, 440 V, 500 V i 660 V. Zapewnia ochronę przed przepięciami niskiego napięcia, w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia chroni urządzenia elektryczne, instrumenty, szafy rozdzielcze transformatorów dystrybucyjnych oraz obniża ryzyko uszkodzenia sieci domowych i podłączonych do nich urządzeń w wyniku przepięć atmosferycznych i łączeniowych, w sieciach prądu zmiennego o częstotliwości od 48 do 62 Hz. Ochronniki przepięciowe SPB chronią przed destrukcyjnym działaniem wyładowań elektrycznych i przepięć łączeniowych. Zalecane jest ich stosowanie w miejscach zabezpieczanych przed dotykiem bezpośrednim, np. poprzez lokalizację lub zabezpieczenie barierą. SPB nie wymagają żadnej konserwacji, wystarczy kontrola wizualna przeprowadzana po burzach z wyładowaniami atmosferycznymi. O zniszczeniu ochronnika wskutek dużego przepięcia informuje otwarcie się czerwonego wieczka w dolnej części obudowy. Z uwagi na to, że przy nadmiernym przeciążeniu ochronnika, ponad gwarantowane wartości graniczne, a w konsekwencji jego przebiciu cieplnym nie dojdzie do jego zniszczenia, ochronnik ten można montować w rozdzielniach, bezpośrednio na szyny zbiorcze wyłącznika zasilania.

Oznaczenie SPB 0,280/10 PP * SPB 0,440/10 PP * SPB 0,500/10 PP * SPB 0,660/10 PP *
Spec. zgodnie z ČSN EN 61643-11 wyd.2: 2013 i EN 61643-11 TYP 2
Najwyższe napięcie ciągłe eksploatacyjne UC 280 V AC
350 V DC
440 V AC
585 V DC
500 V AC
670 V DC
660 V AC
895 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika (8/20) In 10 kA
Maks. prąd wyładowczy (8/20) Imax 40 kA
Poziom protekcji przy przy IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Temperatura pracy - 40 °C ÷ + 80 °C
Pozycja robocza pionowa, z maksymalnym odchyleniem ± 45°
Stopień ochrony IP55
Zabezpieczone wewnętrznym odłącznikiem termicznym
Ciężar m 230 g 235 g 250 g 270 g
* : długość i kolor przewodu Numer katalogowy
100zž : 100 cm, zielono-żółty 90176 90170 90210 90216
100č : 100 cm, czarny 90177 90171 90211 90217
80zž : 80 cm, zielono-żółty 90178 90172 90212 90218
80č : 80 cm, czarny 90179 90173 90213 90219
65zž : 65 cm, zielono-żółty 90180 90174 90214 90220
65č : 65 cm, czarny 90181 90175 90215 90221

SPB */10 PP *na szyny płaskie w rozdzielniach elektrycznych z podkładką wachlarzową i nakrętką

Wersja i właściwości

Przy napięciu ciągłym eksploatacyjnym przez ochronnik przepięciowy płynie prąd rzędu setek µA, przeważnie o charakterze pojemnościowym. Składowa czynna natężenia prądu jest pomijalna. Przy wzroście napięcia na zaciskach ochronnika przepięciowego ochronnik przechodzi płynnie w stan przewodności i ogranicza przepięcia wszelkiego rodzaju. Czas odpowiedzi jest bardzo krótki (standardowo 25 ns), tak że ochronnik przepięciowy niezawodnie ogranicza również strome impulsy przepięć atmosferycznych. Ochronnik przepięciowy składa się z plastikowej obudowy z przewodami podłączeniowymi, wodoszczelnie zamkniętego i izolowanego elektrycznie warystora zalanego w kauczuku silikonowym, odłącznika termicznego i wieczka sygnalizacyjnego na spodzie obudowy. Zaletą jest również łatwy montaż. Tworzywo sztuczne, z którego wykonano obudowę jest odporne na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych; jest też samogasnące - klasa V0. Śruby i nakrętki połączeniowe wykonane są ze stali nierdzewnej. chronnik przepięciowy jest wyposażony w kabel uziemiający z końcówką, wg życzenia klienta w kolorze zielono-żółtym lub czarnym, o długości 0,65 m, 0,8 m lub 1,0 m. Po ustaleniu z klientem możliwe są także inne długości. Wbudowany odłącznik służy do odłączenia ogranicznika od sieci w przypadku jego przeciążenia, które może wystąpić w wyniku przekroczenia parametrów granicznych warystora (zaabsorbowanie większej energii, np. wskutek długotrwałego zwiększenia napięcia eksploatacyjnego ponad wartość Uc, lub pod wpływem wysokiego napięcia indukowanego uderzeniem pioruna w najbliższym otoczeniu). Maks. natężenie prądu warystora wynosi 100 kA, 4/10 µs. Przy dwóch następujących po sobie impulsach 65 kA, 4/10 µs temperatura warystora może osiągnąć wartość, przy której następuje rozłączenie odłącznika. Rozłączenie jest sygnalizowane poprzez otwarcie czerwonego wieczka na spodzie obudowy ochronnika przepięciowego. Podczas przebicia warystora (np. przy przekroczeniu maks. natężenia prądu stromo narastającym impulsem) sam warystor może zostać wyrwany z tulei obudowy przez prąd zwarciowy, bez naruszenia, czy zniszczenia obudowy zewnętrznej ochronnika przepięciowego. W ten sposób zostaje zapewnione odłączenie ochronnika beznapięciowego od sieci bez ewentualnego uszkodzenia elementów w jego otoczeniu (z wyjątkiem części dolnej obudowy) lub przeskoku między szynami w rozdzielni. Odłączenie jest ponownie sygnalizowane otwarciem wieczka w dolnej części obudowy. W przypadku użycia zacisku izolowanego wszystkie komponenty pod napięciem pozostają izolowane i chronione przed dotykiem bezpośrednim.

Wymagania dotyczące transportu, manewrowania i magazynowania

Pojedyncze sztuki ochronników są pakowane do woreczków polietylenowych i transportowane w jednorazowych pudłach kartonowych. Na życzenie klienta dostępne są inne opakowania. Ochronniki przepięciowe są magazynowane w kartonach w zadaszonych magazynach w temperaturze od ‑30° ÷ + 30°C. Środkami gaśniczymi mogą być piana lub woda. Podczas transportu należy obchodzić się z nimi ostrożnie, aby nie doszło do uszkodzenia opakowania kartonowego.

Oddziaływanie na środowisko

Podczas transportu, manewrowania z produktem, jego magazynowania i użytkowania nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Uszkodzone produkty należy wywieźć na wysypisko śmieci. Numer wg katalogu odpadów: 07 02 99.