Fotogalerie


OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

ochrana přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů 


OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH

ochrana stejnosměrné trakční sítě, trakčních vozidel a zařízení v DC sítích


OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

ochrana venkovního vedení NN, domovních přípojek, rozvaděčů, distribučních transformátorů apod.


OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech