Ochrana sítí NN proti přepětí

Kritéria výběru SPD (Surge Protection Device).

- Trvalé provozní napětí UC

- Napěťová ochranná hladina UP

- schopnost absorpce energie

Stanovená označení druhu sítí mají tento význam:

a) První písmeno - vyjadřuje vztah sítě a uzemnění

  • T - bezprostřední uzemnění určitého bodu obvodu pracovního proudu, zpravidla uzlu (nulového bodu)
  • I - izolace všech živých vodičů vůči zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci

b) Druhé písmeno - vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění

  • N - přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě
  • T - přímé spojení neživých částí se zemí

c) Třetí písmeno - pokud existuje, vyjadřuje uspořádání středních vodičů

  • C - funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném vodiči PEN
  • S - funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným odděleně od středního vodiče

TN-S napájecí síť má spojení nulového vodiče se zemnicím vodičem pouze u napájecího transformátoru

TN-C nulový a zemnící vodič jsou společné (PEN) a uzemněné na transformátoru nebo v jeho blízkosti

TN-C-S nulový vodič je uzemněn na transformátoru a v dalších bodech sítě

TT neutrální bod transformátoru je uzemněn přímo a neživé části jsou uzemněny nezávisle na distribuční síť

IT v tomto systému nedochází k přímému spojení aktivních částí sítě se zemí, přičemž přístupné vodivé části instalačních prvků jsou uzemněny