Omezovače nízkého napětí ALVL*


ALVL 60, ALVL 120
pro železniční aplikace

venkovní i vnitřní použití

ALVL 60 a ALVL 120 - omezovače nízkého napětí, opakovatelné VLD třídy 2.2 (obousměrné), typ VLD-O+F jsou určeny k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. V případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Pokud dojde k přepětí (ms až hod.) aktivují se tyristory, které omezí dotykové napětí. Jakmile přepětí ustane, tyristory přeruší tok proudu a obnoví se původní stav. ALVL se skládá z varistorů MOV, vysokovýkonových tyristorů a elektroniky (zpožďovací člen), která za cca 1 msec aktivuje oba vestavěné vysokovýkonové tyristory. Tato aktivace je odvozována od úbytku napětí na varistoru. Dle polarity napětí na varistoru je aktivován příslušný tyristor a tím převezme proud který doposud sváděl aktivovaný varistor. Omezovač je navržen tak, aby vysoké teploty, které vznikají uvnitř zařízení byly odváděny do hliníkové konstrukce. Omezovače ALVL jsou bezúdržbové, mají vysokou hodnotu izolačního odporu (kΩ), vysokou ochrannou schopnost. Vnější izolační plášť je tvořen silikonovým kaučukem, který vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů a elektrickému oblouku. Má hydrofobní vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření a je odolný vůči hrubému zacházení a mechanickému poškození.

Označení ALVL 60 ALVL 120
Třída dle ČSN EN 50526-2 2.2
Výdržné napětí UW 48 V AC 60 V AC
Jmenovité spouštěcí napětí US < 70 V DC 120 V DC
Technické údaje vestavěných MOV dle   ČSN EN 61643-11 ed.2 a ČSN EN 60099-4 ed.3
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 40   kA (8/20 μs)
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 8 kA (10/350   μs) 10 kA   (10/350 μs)
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 60 V AC 115 V AC
Napěťová ochranná hladina Up < 700 V < 900 V
Stupeň ochrany krytu IP65
Pracovní teplota -   40 °C ÷ + 55 °C
Výška / průměr (bez   příslušenství) h 167   mm / 101 mm
Hmotnost m 2,1 kg 2,35 kg
Zapouzdření silikonový   kaučuk
Katalogové číslo 50807 50806

Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou nahoru. 

Potřebujete více informací?