Údržba a kontrola omezovačů

Komplexně jsou doporučení pro údržbu a kontrolu omezovačů ZnO specifikována v ČSN EN 62305-4, kde je tato kontrola rozdělěna na kontrolu vizuální ev. revizi úplnou, která popř. zahrnuje i důležitá elektrická měření.

Především je tato kontrola doporučována:

  • po jakýchkoliv změnách ochranných prvků náležejících do systému dané instalace
  • periodicky, alespoň 1x ročně
  • po přímém úderu blesku do stavby