Oddělovací výkonová bleskojistka P600GI


P600GI

vnitřní použití

P600GI - plynem plněná výkonová bleskojistka určená pro vyrovnávání potenciálu na instalačních komponentech budov ev. technologických celků, které nejsou vzájemně galvanicky propojeny (podle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2). Doporučuje se přednostně pro přemosťování izolovaných přírub a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech potrubní průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího něž 600 V, výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu inicializované bleskojistky P600GI je 0,001 ÷ 0,002 Ω). Instalaci P600GI je možno provádět uvnitř i mimo budov, ve vlhkých i podzemních prostorech. Funkční část P600GI je tvořena speciální plynem plněnou výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, dimenzovanou na bleskový proud 100 kA (10/350). Na vnější izolační plášť je použit světle modrý silikonový kaučuk, který je hydrofobní a má vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění a UV záření. Připevňovací konzola, připojovací šrouby a matice jsou z nerezové oceli vhodné pro připojení vodiče o průřezu 16 až 50 mm2 Fe (Cu). Výrobek je dodáván v sestavě z integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž P600GI na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, stěna nebo příruba).

Označení P600GI
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013
a IEC 61643-11
Typ 1
Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 600 V ÷ 1000 V
Max. trvalé pracovní napětí 50 Hz Uc 255 Vrms
Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 100 kA
Impulzní bleskový proud (10/350) Iimp 100 kA
- náboj Q 50 Asec
- specifická energie Ω/R 2500 kJ/Ω
Zhášecí následný proud při Uc Ifi 100 Arms
Ochranná úroveň při při Iimp 1) Up < 1 kV
DC výbojový proud, 1 operace 400 A/0,5 sec
AC výbojový proud při 1200 Vrms (TOV)2), 1 operace 300 Arms/0,2 sec
Doba odezvy1) tA < 20 ns
Izolační odpor při 100 VDC Riso > 1 GΩ
Krytí IP62
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 90 °C
Celková výška včetně konzoly h 187 mm
Hmotnost m cca 620 g
Zapouzdření silikonový kaučuk
Životnost min. 100 000 hod.
Katalogové číslo 50802/I
1) Typická hodnota
2) TOV – Temporary over voltage

Výhody

• Výrobek P600GI je bezúdržbový, má velmi malou reakční dobu (20nsec), vysokou hodnotu izolačního odporu (>1GΩ), vysokou ochrannou schopnost a je odolný vůči hrubému zacházení, kyselému dešti i mechanickému poškození.

K provádění diagnostiky je doporučováno použití měřícího přístroje G - TESTER (dodavatel ACER VOLTAGE s. r. o.). Tento přístroj umožňuje kontrolovat jednak stejnosměrné zapalovací napětí vestavěné bleskojistky (UVDC) , dále pak hodnotu izolačního odporu Rizol (od 25 VDC až do 1000 VDC).