Omezovač nízkého napětí P250GI a P400GI


P250GI, P400GI

VLD-F

vnitřní použití

P250GI a P400GI - omezovače nízkého napětí, Typ 1 VLD­‑F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011, které jsou určeny k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký vnitřní odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než je jeho stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, když je tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Po opětovném poklesu přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho jmenovité úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

Označení P250GI P400GI
Klasifikace dle ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 a ČSN EN 61643-11   ed.2: 2013 Typ 1 (VLD-F) / Typ 1
Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 250 VDC ± 20 % 400 VDC ± 20 %
Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec 100 Arms
1 operace 50 Hz, 0,5 sec 200 Arms
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení 4 kArms
20 operací 8/20 µsec1) In 100 kA
3 operace 10/350 µsec Iimp 50 kA
Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/µsec Ures < 800 V < 1000 V
Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 700 V < 800 V
Izolační odpor Riso > 1 GΩ při 100 VDC
Doba odezvy2) < 20 nsec
Krytí IP62
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 90 °C
Celková výška včetně konzoly h 187 mm
Hmotnost cca 620 g
Zapouzdření silikonový kaučuk
Katalogové číslo 50804/I 50803/I
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota

Funkční část P250GI (P400GI) je tvořena speciální plynem plněnou výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, dimenzovanou až na 3 po sobě jdoucí údery bleskového proudu 50 kA(10/350). Pracovní komora vestavěné bleskojistky je opatřena technicky propracovaným tzv. fail­‑safe mode hardware, který zajišťuje v případě jejího dlouhodobého proudového přetížení nad 500 A DC (AC) automatický přechod do zkratového módu (tento stav je nevratný). Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou nahoru. Omezovač může být aktivován buď bleskovým proudem, ev. proudem vzniklým v důsledku kontaktu chráněné kovové konstrukce se spadlým trakčním vedením. V takovém případě dojde mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího než 250 V (platí pro P250GI), ev. 400 V (platí pro P400GI). Vestavěná bleskojistka okamžitě zapálí (doba odezvy je typicky 20 nsec) a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu inicializované bleskojistky P250GI (P400GI) je 0,001÷0,002 Ω). Doba trvání tohoto přechodového děje je samočinně ukončena vyrovnáním potenciálu mezi chráněnou konstrukcí a zpětným obvodem, kdy dojde k samočinnému zhasnutí bleskojistky v důsledku rekombinace její plynové náplně.

Výhody

• Omezovače P250GI a P400GI jsou bezúdržbové, mají velmi malou reakční dobu (<20nsec), vysokou hodnotu izolačního odporu (>2GΩ), mají vysokou ochrannou schopnost a jsou vybaveny fail-save hardware, který usnadňuje jejich diagnostiku. Jsou odolné vůči hrubému zacházení, kyselému dešti i mechanickému poškození.


• K provádění diagnostiky je doporučováno použití měřícího přístroje G - TESTER (dodavatel ACER VOLTAGE s. r. o.). Tento přístroj umožňuje kontrolovat jednak stejnosměrné zapalovací napětí vestavěné bleskojistky (UVDC) , dále pak hodnotu izolačního odporu Rizol (od 25 VDC až do 1000 VDC).