Omezovače přepětí  PSPI */20/IV


PSPI */20/IV

třída vybití vedení 4

vnitřní použití

PSPI */20/IV, omezovače přepětí určené pro ochranu měníren a na ně navazujících DC sítí elektrických trakčních soustav před účinky atmosférickým a spínacích přepětí. Používají se k ochraně trakčních vedení, elektrické výstroje trolejbusů, tramvají a elektrických lokomotiv. V průběhu provozu nevyžadují žádnou údržbu. Řada PSPI */20/IV je určena pro venkovní i vnitřní aplikace. Funkční část omezovačů je tvořena sloupcem varistorů dimenzovaných na trvalé provozní napětí Uc, vnější izolační plášť je tvořen silikonovým kaučukem (šedé barvy). Materiál pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli.
Provedením a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4, IEC 60099-4 a ČSN EN 50526-1, EN 50526-1.

Označení PSPI 1/20/IV PSPI 1/20/IV SL PSPI 2/20/IV PSPI 3/20/IV PSPI 4,2/20/IV PSPI 4,7/20/IV PSPI 5/20/IV
Trvalé provozní napětí (DC) UC(= Ur) * 1,2 kV 1 kV 2,35 kV 3,5 kV 4,2 kV 4,7 kV 5,85 kV
Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20   kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Použití v síti 600/750 V 600   V 1500 V zvláštní
aplikace
3000 V 3000 V zvláštní
aplikace
Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x   100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA
Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1350 A 1350   A 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A
Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099-4 4 4 4 4 4 4 4
Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,1 kV ≤ 2,7 kV ≤ 6,2 kV ≤ 9,3 kV ≤ 11,8 kV ≤ 12,4 kV ≤ 15,5 kV
Výška h 85 mm 85   mm 102 mm 117 mm 130 mm 134 mm 151 mm
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 55 °C
Krytí IP62
Hmotnost m 1,9 kg 1,9   kg 2,3 kg 2,9 kg 3,3 kg 3,4 kg 4 kg
Katalogové číslo 94008 94008 SL 94009 94010 94013 94011 94012

* Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.

Možnosti použití

Elektronické systémy jsou stále citlivější na vzrůstající elektromagnetický smog, který může způsobit ovlivnění systému, selhání nebo i destrukci systému. Proto je dnes použití omezovačů přepětí již nutností. Stejnosměrné trakční sítě se nikdy nepoužívaly jako distribuční rozvod, ale v současné době se ve velké míře začínají používat pro napájení různých zařízení v blízkosti trolejbusových a tramvajových tratí. Jsou to například výhybky, napáječe jízdenkových automatů, napáječe kamer, osvětlení zastávek, hlasové systémy a také zabezpečovací zařízení, ohřev výhybek apod. S napájením těchto zařízení byly vždy negativní zkušenosti z hlediska přechodových a spínacích jevů, které způsobovaly napěťové špičky na vedení. U DC trakčních sítí zařízení také ovlivňuje používání trakce AC/DC, případně řízení měničů s IGBT tranzistory.

Přepětí atmosférické

Přímý, nebo nepřímý úder blesku do trakčních vedení, budov měníren, vedení vn napájejících měnírny. Indukce do trakčních zařízení.

Přepětí spínací a z umělých zdrojů

• přejezdy děličů (i pod výkonem)
• rekuperace (brzdění pod děličem), krátké, ale energeticky náročné špičky
• rekuperace a přejezdy děličů mezi měnírnami (nejhorší případ)
• spínaní úseků v měnírnách
• vznik přepětí v usměrňovačích a jejich vzájemné působení v měnírnách

Výhody

• Dlouhá ochranná vzdálenost
• Vysoká pohlcovací schopnost
• Stabilní U-I charakteristiky dokonce po opakovaných výbojích
• Odolnost proti stárnutí
• Provedení odolné proti explozi a roztržení
• Odolnost proti znečištění a UV záření
• Odolnost pláště proti hrubému zacházení
• Bezúdržbové provedení
• Odolnost proti otřesům a vibracím
• Vysoká mechanická odolnost

Přeprava a skladování

Omezovače přepětí nesmí být během přepravy vystaveny silným otřesům a nárazům. Dlouhodobě skladovány by měly být v krytém skladu.

Údržba

Přezkoušení funkce nebo údržba jako například čištění nejsou během předpokládané doby životnosti omezovače nutné.